Report comment

Molt impressionat llegit aqueste diari en Catala. et veig el esforc fet per el seu editor i amic meu ara, Marc Esteve.

estic molt impressionat per el seu eforc amb aqueste diari digital escrit tot en Catala.