Llei de la Propina

A partir del primer de desembre vinent entrarà en vigor una nova llei que obligarà els negocis en què un empleat presti un servei personalitzat, com pubs, restaurants, hotels, perruqueries, taxis o paqueteria, a distribuir de manera justa entre els treballadors la propina que la clientela hi deixi; a fi de determinar què vol dir justa, hom tindrà en compte factors com la veterania, el valor de la venda o el nombre d’hores treballades. Una altra novetat de la llei és que si al compte s’inclou una comissió pel servei (service charge) o qualsevol cosa que s’hi assembli, l’import també haurà d’anar al salari dels empleats. S’espera que, proporcionalment, la mesura suposarà una millora salarial per als qui tenen un sou més baix, que són força nombrosos al sector serveis, a banda d’acabar amb l’ambigüitat que suposava pagar una comissió per servei o una propina que, en moltes ocasions, no anava a parar a la butxaca del qui havia proveït un bon servei. Òbviament, qui també hi guanyarà serà Hisenda, puix que si les propines s’inclouen al salari, l’impost de la renda a pagar serà superior. 

 

Torna a dalt