Més mares de quaranta

L’estil de vida de la societat irlandesa actual, que clarament, no té res a veure amb el que hi havia unes dècades enrere, sobretot amb relació a la vida laboral de la població femenina, ha fet que l’edat a la qual moltes dones tinguin fills hagi augmentat, fins al punt que tenir un fill passats els quaranta ja no és el fet extraordinari que era abans. En aquest sentit, segons les dades de l’Oficina Central d’Estadística, l’any 2021 hi va haver 5.101 dones que van parir amb quaranta anys o més, un 33% més que no pas deu anys abans. I a l’altre extrem, el de les mares de menys de vint anys, la tendència ha anat en sentit contrari, atès que s’ha passat de les 1.690 del 2011 a les 710 del 2021. Així doncs, en una dècada, l’edat mitjana de les mares ha pujat dels 31,8 anys als 33,3.

 

Torna a dalt