Víctimes del Re-turn

D’ençà del passat primer de febrer, quan va engegar el sistema de dipòsit i reembors Re-turn, una part important del reciclatge d’ampolles i llaunes s’ha desviat del cubell verd de les llars cap a les 2.300 màquines de Re-turn repartides arreu del territori. Això ha fet que les empreses de reciclatge hagin començat a copsar una disminució del volum d’envasos que van al cubell verd -el de residus reciclables- i hagin amenaçat d’apujar tarifes a fi de compensar aquesta reducció d’ingressos, atès que ara venen menys envasos a les empreses de plàstic. El sistema Re-turn consisteix a pagar un dipòsit d’entre 15 i 25 cèntims -segons la quantitat de líquid- per cada ampolla o llauna, que es recupera quan hom retorna l’ampolla a una màquina o a un establiment participant, tot i que en aquest segon cas, per motius logístics o d’higiene, no en són gaires; així doncs, molts dels envasos que abans anaven al cubell verd ara van a les màquines de Re-turn; en aquest sentit, segons va informar Re-turn el 19 de juny, ja s’han retornat dos-cents milions d’envasos. 

Font addicional: Irish Independent

Torna a dalt