Més ingressos però alhora més despeses

Segons dades publicades pel departament d’Economia, en els primers 5 mesos de l’any Hisenda ha recaptat 14.400 milions d’euros, 386 milions més del que havia previst en un principi, sobretot gràcies a l’increment d’impostos com l’IRPF, IVA i Societats; el que va per sota de la previsó són els impostos que graven el tabac i l’alcohol. Però d’altra banda també s’està gastant més del previst, uns 100 milions d’euros. A nivell global el dèficit de la Tresoreria de l’Estat és de 6.500 milions, una millora notable respecte fa un any quan era de 10.000 milions.

Font: Newstalk

Torna a dalt