280.000 llits bloquejats per a aquest any

Durant els 4 primers mesos d’aquest any hi va haver 93.000 dies de llits bloquejats, terme com es coneix el fet que un pacient que ja no necessita ser a l’hospital hi continua per qualsevol raó no mèdica; en la majoria de casos és perquè el pacient necessita anar a una residència geriàtrica o ha de tenir algú a casa però, o no hi ha plaça o no té ningú que se’n pugui fer càrrec. Així doncs, mentre milers de persones esperen per poder ser ingressats en un hospital n’hi ha centenars que haurien de marxar però no poden, amb la qual cosa es complica l'objectiu del departament de Salut de reduir el nombre de persones en llista d'espera.

Font: Irish Independent

Torna a dalt