Un transport públic de franc milloraria el medi ambient

Un transport públic de franc milloraria el medi ambient Transport públic al centre de Dublin / Foto: Liffey

El Comitè de Medi Ambient i Acció Climàtica del Parlament va presentar ahir un report amb quaranta-set recomanacions que, en teoria, haurien de permetre de reduir un 51% l’emissió de gasos hivernacle generada pels diversos mètodes de transport, que actualment representen una cinquena part de totes les emissions, malgrat que cada vegada hi ha una conscienciació més alta en aquest tema, amb una clara tendència cap a les alternatives menys contaminants del mercat, sobretot els vehicles elèctrics.

Una de les recomanacions que va cridar més l’atenció va ser la del transport públic de franc, una mesura que faria que molts automobilistes deixessin el cotxe a casa i agafessin el tren, l’autobús o el tramvia. De tota manera, un canvi d’aquesta magnitud hauria d’anar acompanyat per un augment de l’oferta perquè ara -o en anys sense pandèmia- a l’hora punta hi ha moltes vegades que no s’hi cap. En l’anàlisi econòmica, alguns experts diuen que la reducció d’ingressos seria compensada per no haver de pagar les actuals multes mediambientals imposades per ultrapassar el límit d’emissions.

Entre les altres recomanacions hi ha de potenciar les plataformes de vehicles compartits així com l’ús de la bicicleta i el patinet elèctric, que haurien d’anar acompanyades de la construcció d’infraestructures que ho facilitessin, com carrils-bici d’alta capacitat. I a les estacions d’autobús i de tren s’hauria de construir aparcaments coberts i segurs on es pogués deixar la bicicleta sense haver de patir a la tornada.

D’altra banda, a fi de desincentivar l’ús del cotxe privat a les zones més cèntriques de les ciutats, s’hauria de crear una taxa de congestió, com la que ja fa anys que funciona a Londres, i més peatges, amb una política basada en el pagament per ús; amb tot, el sindicat NBRU, un dels majoritaris entre el gremi del transport públic, ha demanat que directament es prohibeixi el trànsit privat a les ciutats. Pel que fa al repartiment de mercaderies, el report recomana al govern d’obligar els operadors a emprar únicament vehicles d’emissió zero.

Torna a dalt