Excepció a la bretxa: a Irish Rail les dones cobren més

Excepció a la bretxa: a Irish Rail les dones cobren més Un tren d'Iarnród Éireann a Kent Station, Cork / Foto: Liffey

A partir d’aquest desembre totes les empreses, entitats, agències o qualsevol organització reconeguda jurídicament, registrada a Irlanda i que pagui el salari a més de dues-centes cinquanta persones ha de publicar un report informant sobre quina és la diferència de salari entre els homes i les dones que hi treballen, concepte que en anglès s’anomena Gender Pay Gap i que sol il·lustrar, molt clarament, que els homes tenen un salari més alt que les seves col·legues. D’altra banda, al report també s’ha d’explicar el perquè l’empresa creu que hi ha la aquesta diferència i quines són les mesures que es prendran a fi de reduir-la.

Per ara, la publicació del Gender Pay Gap per part de les empreses irlandeses més importants i conegudes ha confirmat el que molts ja fa temps que denuncien, és a dir, que les dones cobren menys. Entre els casos més destacats hi ha la radiotelevisió pública RTÉ, amb una bretxa del 13,03%, l’elèctrica ESB, amb un 10,9%, o el Dublin City Council, amb un 4,8%. Es calcula que, globalment, Irlanda té una bretxa de l’11,3%, una mica per sota del 13% de la Unió Europea.

Tanmateix, hi ha hagut algunes excepcions, com An Post, l’empresa pública de serveis postals, que per segon any consecutiu reporta una bretxa del 0%, i la, per ara, més excepcional: Iarnród Éireann, la companyia estatal de ferrocarril, que ha trencat la tònica habitual, sobretot entre les empreses públiques, que arrosseguen la inèrcia d’un sector molt influenciat pel passat, quan bona part de les feines més ben pagades les ocupaven homes o, directament, que gairebé no hi havia dones.

En el report presentat per Irish Rail (gràfic a sota) s’inclou tota mena de dades, però la clau, que és el percentatge que cobra de més un gènere amb relació a l’altre, és que les dones guanyen, de mitjana per hora, un 6,32% més que els homes. De tota manera, no tot va sobre rodes a Iarnród Éireann i és que la lletra petita il·lustra que l’empresa descarrila clarament en la composició de la seva plantilla, puix que dels 4.231 treballadors que tenia a l’hora de fer el càlcul, només 474 eren dones, una petita minoria respecte als 3.757 homes, tot i que darrerament ha endegat campanyes a fi d’atraure dones, sobretot en el camp de l’enginyeria.

La bretxa salarial es calcula d’acord amb el salari mitjà per hora: s’agafa l’import global cobrat pel gènere en qüestió i es divideix pel global d’hores treballades per aquell gènere. Així doncs, més que comparar el salari entre un home i una dona que facin la mateixa feina, calcula globalment, per la qual cosa, tenint en compte que, per ara, a les posicions més altes de la jerarquia hi acostuma a haver molts més homes, el salari mitjà per hora del gènere masculí sol ser més alt i això genera la bretxa.

 

Torna a dalt