Report comment

En aquesta zona la distància no és de 19km sinó de més de 30km